Morgonstudion - ett nytt stycke SVT-historia

Jan Helin skriver om tankarna bakom det nya morgonprogrammet.

I en tid när nyhetsflödena blir allt snabbare, mer fragmentiserade och ”fejkade nyheter” blivit ett politiskt slagträ skapas nya behov av journalistik. Behovet av fler perspektiv på nyheterna har aldrig varit större, ambitionen att ge hela bilden av händelser och skeenden har aldrig varit viktigare.

På måndag startar vi Morgonstudion, ett nytt morgonprogram som utgör en start på SVT:s nyhetsdygn. Morgonstudion fokuserar helt på nyheter och nyttjar kraften i SVT:s dynamiska nyhetsmaskineri. Våra två programledarpar Karin Magnusson/André Pops och Carolina Neurath/Pelle Nilsson befinner sig i vårt nyhetsflödes epicentrum och leder samtalen med SVT:s kunniga profiler, korrespondenter i hela världen, våra kompetenta nyhetsreportrar och gäster. Våra morgonankare Åsa Avdic och Alexander Norén ser till att du är säkert uppdaterad inför dagen på de stora nyheterna och på nattens händelser.

Vi vill vara en pålitlig nyhetskälla som väcker tanken, inspirerar till samtal och också pratar om nyheter som kan bjuda på ett skratt. Målet med Morgonstudion är ett diskussionsvilligt och energifyllt nyhetsprogram för att starta tanken på dagen kombinerat med distinkta nyhetsuppdateringar – och ett program som alltid är redo att kasta om då stora nyheter inträffar.

Innehållet utgörs av en bredare nyhetsmix än vad som traditionellt kanske förknippas med SVT:s nyhetssändningar. Vi vill bredda nyhetsvärderingen och Morgonstudion arbetar därför integrerat med hela vår nyhetsredaktion, vår kulturredaktion, vår sportedaktion och våra lokalredaktioner för att bredda nyhetsurvalet och rapportera med fler infallsvinklar.

Vi har byggt en helt ny, modern studiomiljö dit vi också återvänder närhelst på dygnet vi anser att nyhetsläget kräver direktrapportering. När sändningen för morgonen är klar vid 09.10 står studion ständigt redo att tändas upp igen närhelst nyhetsläget så kräver.

De extra direktsändningarna kan distribueras såväl online som i våra traditionella broadcastkanaler.

Morgonstudion och den digitala nyhetstjänsten SVT Nyheter Länk till annan webbplats.är nya byggstenar i en utveckling av SVT:s nyhetsdygn. Det är ett arbete som vilar på en ny publicistisk strategi som vi börjar rulla ut i höst. Kärnan handlar om att SVT ska utvecklas till den nyhetsförmedlare som snabbast ger dig hela bilden.

Vi tror att det blir en allt viktigare public service-position i det nu snabbt föränderliga medielandskapet där seriösa, etablerade nyhetsmedier trängs av globala aktörers annonsteknologi och i någon mån också av nya politiserade, alternativa nyhetsförmedlare som vinner mark med en endimensionell, propagandistisk bild av nyhetshändelser.

SVT ska i denna turbulens vara en oberoende nyhetsförmedlare som söker fler perspektiv för att ge hela bilden av händelse.

SVT har alla förutsättningar att utveckla journalistiken över hela spektrat för att ge hela bilden. SVT:s journalistiska berättande rymmer redan i dag allt från vårt lands mest genomarbetade dokumentära berättelser, djupgående granskningar och avslöjanden, kompetent redigerade nyhetssammanfattningar, lokala nyheter, debattprogram, nyskapande kulturjournalistik, diskussionsprogram och direktrapporteringar.

Vi strävar mot att mer sömlöst för tittarna få ihop dessa starka enheter. Exempel som redan finns är hur Uppdrag Gransknings Länk till annan webbplats.högoktaniga grävande journalistik sedan i våras har en given digital hemvist i vår nyhetstjänst SVT Nyheter.

Jämte nyhetspaketeringar av magnifika dokumentära berättelser som Fallet Kevin Länk till annan webbplats.publicerar SVT Nyheter i dag också med självklarhet snabba utrikesnyheter med egen analys och länkar till fördjupande dokumentärer i det aktuella ämnet i SVT Play.

Att döma av vårens trafikökning till SVT Nyheter är detta en utveckling som uppskattats och fyller ett behov hos användarna. På liknande sätt ser vi att Morgonstudion kan utgöra en kraftfull avfyrningsramp för journalistik i andra delar av SVT:s nyhetsdygn som genererar nyheter och diskussion. Nyheter från Morgonstudion kommer också att leva vidare under dagen i urklippta versioner på SVT Nyheter och programmet som helhet i SVT Play.

Det är bland annat detta vi menar när vi nu utvecklar SVT:s nyhetsdygn. En av de mest fundamentala slutsatserna av digitaliseringen av media för en nyhetsförmedlare är att det krävs en tydlig närvaro över hela nyhetsdygnet. Förr i tiden kunde en sådan analys få tv-bolag att starta 24-timmars nyhetskanaler. I dag handlar det om att hitta rätt mellan distinkta nyhetssändningar, snabba uppdateringar, fördjupningar, debatter, extrasändningar och direktrapporteringar och förstå hur de bäst publiceras över dygnet i linjära kanaler och digitala plattformar. Det är mycket mer komplext, men det finns en tydlig ledfyr: användarnas behov av nyheter över dygnet. För att styra rätt krävs en mer djupgående förståelse av vår publik.

Vad gäller våra morgonsändningar lämnade denna analys oss med tre konkreta alternativ:

1. Lägg ner morgon-tv i SVT och satsa resurserna på annat. Så har skett med public service morgonsoffor i såväl Norge som Danmark.

2. Utveckla befintliga Gomorron Sverige så att det går mer rakt mot TV4:s Nyhetsmorgon som naturligtvis är ett nyhetsprogram, men i formen av ett magasinsprogram med matlagning och många andra moment. Det är en trevlig och framgångsrik programform som bevisat dragit den större publiken de senaste åren.

3. Se morgonen som starten på SVT:s nyhetsdygn och bygg ett helt nytt, nyhetsfokuserat morgonprogram som kontrasterar mot TV4.

Vi valde spår tre.

Spår två hade varit lockande av flera skäl, inte minst som vi har ett mycket skickligt team för att göra den typen av magasins-tv på SVT i Umeå som redan gör det mycket populära Gokväll Länk till annan webbplats.. Men en sådan utveckling hade riskerat att föra morgonen ur SVT:s nyhetsdygn och integreringen med extrasändningar vid skarpa nyhetslägen var svåra att se. Därtill var det mer intressant att som public service försöka kontrastera mot befintliga programformat på morgonen och renodla ett nyhetsformat med tittarnas behov i centrum. Spår ett övervägde vi också ganska länge. Vad skulle vi kunna göra med de resurserna som skulle frigöras med ett nedlagt morgonprogram? Till slut såg vi att ett nytt, nyhetsfokuserat morgonprogram låg bäst i linje med vår nya strategi kring nyhetsdygnet. Så föddes Morgonstudion.

Det var således en fråga om att förnya ett programformat i linje med en strategi. Låt mig vara tydlig där: Det har aldrig handlat om ett behov av att förnya kunnandet och erfarenheten hos de medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb i många år med Gomorron Sverige. Det var programformatet som vi såg behov av att förändra för att ligga i linje med en strategi som kommer att vara ledande i fortsatt utveckling av SVT:s nyhetsutbud.

Vi kommer till en början att bygga formatet med så få fasta moment som möjligt. Det handlar om att våga förändring och skapa förutsättningarna för det. För många fasta moment i form av paneler och innehållsteman skulle vara tryggare, men också riskera att snabbt föra Morgonstudion tillbaka i gamla hjulspår.

Kommersiella kanaler har varit duktiga på att utveckla morgon-tv utifrån kommersiella förutsättningar. Det har till exempel i det närmaste kommit att anses vara en naturlag att det i ett nyhetsprogram på morgonen lagas middagsmat. Det är det inte. Det är resultatet av kommersiell programutveckling där programmakarna hittat en symbios med finansiärerna och tittarna kommit att gilla det. Det är inget ont i det. Men det behöver inte vara en utgångspunkt för ett nyhetsprogram på morgonen för public service.

Ett program med så hög frekvens som Morgonstudion kan inte vara färdigt i alla sina delar direkt. Vår tanke här är att börja så enkelt och nära nyhetskärnan som möjligt och ur det låta programmet utvecklas och växa fram. En del av de som engagerat sig genom att skriva om programmet före det finns har spritt uppfattningen att Morgonstudion specifikt skulle rikta sig mot yngre. Så är inte fallet. Sant är att SVT:s nyhetsutbud har ett behov av att upprätta en relation med yngre nyhetsintresserade. Det är ett behov som Morgonstudion ensamt omöjligt kan leverera på. För yngre specifikt gäller i dag självklart digitala kanaler, men för nyhetspubliken generellt gäller alltjämt en gammal sanning: Nyhetspubliken förenas inte av ålder. Den förenas av engagemang i samhällsfrågor, nyfikenhet på omvärlden, viljan att väcka tanken och diskussionen kring nyheterna. För alla dem hoppas vi att Morgonstudion ska bli ett givande program.

Mycket varmt välkommen att titta!

Jan Helin, programdirektör SVT