Hur resonerar SVT när det gäller namnpubliceringar?

Allt som oftast får vi frågor från tittarna varför vi namnpublicerar i vissa fall och inte i andra. Jag förstår att det kan verka förvirrande och ämnet är komplext. Olika medier gör olika bedömningar, vilket ökar förvirringen ytterligare. SVT fattar sina beslut om namnpublicering i varje enskilt fall, men det finns en rad principer som vi förhåller oss till när vi tar ett sådant beslut.

Ansvarig utgivare beslutar 


Det är alltid ansvarig utgivare som ytterst fattar beslut om vi ska namnge exempelvis misstänkta eller dömda brottslingar. På SVT Nyheter har varje lokal redaktion en egen ansvarig utgivare Länk till annan webbplats. och för riksnyheterna är det jag. Vi fattar våra beslut självständigt och oberoende av hur andra medier förhåller sig. Att vi gör så beror på att varje ansvarig utgivare juridiskt måste stå för sina beslut och kunna hållas just ansvarig för dem.  Huvudregeln är att vi inte publicerar namn på misstänkta eller dömda brottslingar. Detta eftersom det kan påverka livet negativt att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänks för, och  närstående till gärningsmän och misstänkta kan fara illa. Men, det finns undantag, exempelvis följande:  

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition.
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge

Hur går resonemanget när det rör sig om terrorbrott? 


Vid terrorbrott har SVT Nyheter fattat beslutet att namnpublicera de som döms för att ha begått ett terrorbrott. Däremot namnpublicerar vi inte personer som inte begått terroristattacker men som döms för medlemskap eller samröre med terrorstämplad organisation. 

När det gäller terrorattacken på Drottninggatan har vi namnpublicerat den terroråtalade mannen trots att han inte dömts i domstol. Till en början fanns det otydligheter kring identiteten, och det fanns flera personer som använt samma identitet. I det läget avstod vi från att namnpublicera. Men när identiteten var fastställd och mannen enligt polisen erkänt dådet så beslutade vi oss för att gå ut med hans identitet eftersom det var en osedvanligt brutal attack. 

Vilka uppgifter är relevanta?

En annan återkommande fråga handlar om varför vi inte heller skriver ut etnicitet, eller religion, när det gäller personer som döms eller misstänks för brott. SVT skriver ut detaljer om brottsmisstänkta endast om vi bedömer att de är relevanta för sammanhanget. Dvs. sådant som etnicitet, yrkestillhörighet, politisk tillhörighet, religiös åskådning osv. skrivs ut enbart om det har direkt samband med det aktuella brottet. Till exempel om man misstänker att ett brott har ett etniskt eller religiöst motiv, så kan etniciteten skrivas ut.

 Att publicera och därmed sprida namn är ofta svåra avvägningar eftersom det är många aspekter som vägs in och varje fall är unikt. Vill du veta mer om hur vi resonerat kring ett visst beslut är du alltid välkommen att kontakta någon av våra nyhetsredaktioner. 

Kontakta SVT Nyheter Länk till annan webbplats.

Våra lokala redaktioner Länk till annan webbplats.

  • PUBLICERAD 18 Maj 2017 - 14.11