Vinsten med evenemangslistan är samhällelig

Evenemangslistan debatteras i dagarna. SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand saknar tittar- och samhällsperspektivet.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Den förenar, inkluderar och skapar förebilder både för unga och gamla. Här skapas respekt för människor med olika bakgrunder, livsvillkor och ålder. En förutsättning för att idrotten ska kunna vara en bred positiv kraft i samhället, är att så många som möjligt kan ta del av fria idrottsevenemang i tv. Det skapar intresse, kunskap, engagemang och sammanhållning.

I de flesta länder i Europa finns listor på evenemang som bedöms ha så stor betydelse för samhället att alla bör ha möjlighet att ta del av dem. Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag att beskriva hur en lista för Sverige skulle kunna se ut, och vilka krav som ska gälla för de som sänder de största evenemangen. Denna rapport har varit på remiss och TT har därefter gått ut och beskrivit de remisser som kommit som huvudsakligen negativa. Detta ligger ju i sakens natur eftersom det huvudsakligen är de aktörer som identifierats som negativa som tillfrågats denna gång. Den största intressenten i det hela, svenska folket, har inte tillfrågats i remissen. Från våra enkätundersökningar vet vi att sportlistan har stöd av 8 av 10 svenskar.

Evenemangslistan innebär inte en garanti att evenemangen kommer att visas i SVT. Kravet är att de stora evenemangen ska visas i öppna och fria kanaler som SVT – eller för all del TV4 och TV6. En av poängerna är att man inte ska tvingas teckna upp sig på tvåårsabonnemang för att vara med och ta del av evenemang som vi alla varit med och finansierat. Samhällets stöd till idrottsrörelsen är betydelsefull. Av Europas länder är det en handfull som saknar listor – Slovakien, Estland, Luxemburg och ett par till. Våra nordiska grannländer har eller är på väg att införa listor, liksom samtliga stora länder i Europa.

Detta illustreras av vad som hände när MTG tog över OS från SVT och valde att visa evenemangen inte i avgiftsfria TV6, utan i betalkanalerna. Ett par enskilda sändningar nådde ett högt tittande, men på totalen så var det ungefär en och en halv miljon färre som tog del av OS. Och de som framförallt försvann var de som sällan eller aldrig annars tittar på sport. Särskilt hårt drabbas mindre sporter. Inte för att de inte sänds, för varje OS ökar antalet sändningar, utan för att de inte når ut på samma sätt som tidigare. Färre personer får ett väckt idrottsintresse. 

Den viktigaste poängen med listan är samhällelig. Vi har behov av saker som håller oss samman, nu kanske mer än på mycket länge. Och idrotten förenar.

Jimmy Ahlstrand, fd strategichef SVT

  • PUBLICERAD 23 Feb 2016 - 12.21
  •