Public service-kommissionen saknar tittar- och samhällsperspektivet

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand bemöter Public service-kommissionens utspel i Dagens media.

I Dagens media Länk till annan webbplats. kan man idag läsa ett utspel från Public service-kommissionen. I sin undersökning har de gått till ett antal mediekoncerner. De har frågat huruvida mediekoncernernas chefer tycker som deras företag, som finansierat ps-kommissionen, har ålagt dem att tycka. Och – hör och häpna – det gör de.

De kommersiella mediekoncernerna är förstås fria att ifrågasätta public service. Men Google, Facebook, Netflix och de andra globala aktörerna kommer sopa mattan med dem om de inte riktar sitt fokus ditåt. Om de lyckas med att begränsa public service kommer de svenska tittarna förlora ett svenskt oberoende alternativ.

Att deras undersökning levererar de svar som de efterfrågat förvånar väl knappast någon. För att säkerställa att vår leverans till publiken stämmer väl överens med vårt uppdrag och de förväntningar som ställs på oss, gör vi löpande enkätundersökningar på en rad områden, däribland om våra satsningar på nätet är bra och rimliga. I samtliga undergrupper, även bland den allra äldsta publiken, finns ett starkt stöd för att vi ska utveckla våra tjänster på nätet och att en ökande andel av tv-avgiften går dit. Allmänheten anser också att tjänster som SVT Play, svt.se, SVT Nyheter och bolibompa.se fyller en viktig funktion för samhället.

Skälet till att Public service-kommissionen ifrågasätter public service är att vi är en enklare slagpåse än de globala konkurrenterna. Det är också tacksammare att rikta sig mot public service än att hantera den inbördes konkurrensen (Schibsteds Aftonbladet är ju exempelvis en av de huvudsakliga konkurrenterna om lokaltidningarnas tidigare annonspengar).

Gå till forskningen istället för att lyssna på en partsinlaga. Som Sveriges ledande forskare skrev i ett brev till Myndigheten för radio och tv för ett år sedan: ”Public service är generellt viktigare än någonsin, då public service-bolagen i högre grad än andra företag bidrar till att stärka demokratin.”.

Jimmy Ahlstrand, fd strategichef