Är framtidens rörliga bild amatörgenererad eller professionell?

I måndags anordnade SVT en debatt om framtiden för rörlig bild på Kulturhuset i Stockholm. Strategichef Jimmy Ahlstrand rapporterar. Seminariet kan ses i sin helhet på SVT Forum.

Så mycket debatt blev det kanske inte – uppfriskande nog tog diskussionen snarare formen av utforskande samtal än en meningsväxling där en aktör ska vara för och en aktör ska emot. För egentligen finns det ingen som är emot rörlig bild på nätet. Frågan är bara vad som kommer att hända, hur vi påverkas och vad vi själva aktivt ska välja att göra – som medieföretag, upphovsmän, samhällsaktör eller så kallad vanlig tittare.

Med på scenen var Digge Zetterberg (North Alliance), Frank Hoffsummer (Spotify), Frida Roberts (Soderhavet), Jan Helin (programdirektör SVT), Marcin de Kaminski (yttrandefrihetsexpert, SIDA), Per Björkman (distributionschef, SVT), Sofia Fritzon (GGMIF, Spotify), Stefan Nilsson (univeristetslektor, KTH).

Är framtidens rörliga bild är amatörgenererad eller professionell? Å ena sidan har det aldrig varit så lätt att producera rörligt som nu. Det skapar utrymme för det amatörgenererade. Men det skapar också mer utrymme för det professionella. Den digitala tekniken har givit oss den tekniska möjligheten att göra mer av både amatörnivå och professionellt. Hemdatorn, skrivaren och enkla ordbehandlings- och layoutprogram gjorde på tidigt 90-tal att vem som helst kunde producera texter, nyhetsblad eller (i teorin) en konkurrerande lokaltidning. Men verktygen gjorde det också enklare att göra tidning för professionella, starka medieföretag. Mycket talar för att även rörlig bild på internet, i alla fall den professionella, i praktiken kommer att domineras av ett begränsat antal aktörer.

Detta leder till frågan om kommersialiseringen av medieutrymmet. Som någon av debattörerna sa: Alla kan producera, men det mesta som ses är sådant som är producerat kommersiellt eller har givits en rejäl skjuts av köpta klick. Mycket av det man ser är mer är kommersiellt än man kan tro. Jan Helin påminde om att redan i den gamla världen fanns en lång tradition av att producera program på ett sätt så finansieringen inte syns. Vilka affärsmodeller kommer dominera den nya tv-världen? Två grundläggande kommersiella modeller har funnits i alla tider: annonsfinansieringen och betalfinansieringen (styckvis eller prenumererad). Båda utvecklas nu snabbt på nätet. Data om användarna är en central del i utvecklingen av båda sidorna. 

Precis som innehållet utvecklas affärsmodellerna kring den grundläggande infrastrukturen. Kapacitetskraven ökar. Internet är oändligt för den som vill twittra. Men för att nå ut brett med videoinnehåll krävs en stark infrastruktur med hög kapacitet. Per Björkman, distributionschef på SVT, lyfte det faktum att det blir allt vanligare för stora internationella mediebolag att teckna avtal med telekomoperatörer som i praktiken ger dem företräde till publiken och att detta är ett växande problem. Medhåll hördes från flera i publiken, inte minst upphovsmännen.

Men debatter om nätneutralitet, robusthet och täckningskrav blir lätt teknisk och komplicerad. Förståelsen kring frågor som rör vad internet kan och internet inte kan, är generellt låg. Men en gång i tiden brottades samhället med frågan om hur det skulle hantera de nya medierna radio och tv. Vilka möjligheter medgav den nya tekniken som var så komplex och svår att förstå? På samma sätt som regler har krävts för att säkra yttrandefriheten i tryck, radio och tv kommer samhället behöva regler som styr vilka friheter och skyldigheter vi har online.

Ingen i paneldebatten delade in utvecklingen i ond eller god. Och varför skulle man det, den är som den är och tekniken i sig innehåller alltid möjligheten till både och. Bokstäver kan användas för recept på bomber eller medicin, och rörlig bild kan användas för social mobbing eller som medel för att förklara samband, inspirera till kreativitet och skapa sammanhållning. Oavsett om bilderna sprids via marknät eller internet.

Här kan du se hela debatten! Länk till annan webbplats.

  • PUBLICERAD 22 Apr 2016 - 12.44
  • Jimmy Ahlstrand, fd strategichef