Därför gör SVT serien Toppmötet

Toppmötet, en SVT-serie som får premiär i mellandagarna, har väckt uppmärksamhet redan innan den börjat sändas. Programbeställare Helena Olsson om varför SVT gör programmet.

I programmet kommer förre statsministern Fredrik Reinfeldt samtala med några av de senaste decenniernas mest inflytelserika makthavare. I samtal berättar Tony Blair, Anders Fogh Rasmussen, Condoleezza Rice och Jens Stoltenberg om livet som politiker, om hur de ser på den värld de varit med och format och hur det gick till när avgörande och svåra beslut fattades. 

Reaktionerna var väntade. En del frågor har handlat om att vi sätter en f.d. politiker och makthavare i huvudrollen och huruvida det är förenligt med vår opartiskhet. Andra har reagerat på valet av intervjupersoner, där flera hade ledande roll i Irakkriget. Ytterligare några har helt enkelt misstyckt för att de ogillar den syn på invandring som Reinfeldt representerade under sin tid som statsminister.

SVT bevakar världen och den internationella politiken varje dag, varje vecka, året om – vi gör det i vårt nyhetsutbud, i dokumentärer och samhällsprogram. Inget enskilt program gör anspråk på att vid varje tillfälle ge en heltäckande bild av världspolitikens alla skeenden. Just här har vi valt att i fyra program låta Sveriges förre statsminister samtala med några av de toppolitiker han hade kontakt med under sin regeringstid. Fredrik Reinfeldt har inte ett journalistiskt uppdrag, han medverkar som sig själv – som före detta statsminister i Sverige och drar nytta av de erfarenheter och kontakter han har som sådan. Att skildra och granska politiska skeenden och makthavare är ett självklart uppdrag för public service. Och vi gör det som sagt på en mängd sätt. Den här nya programformen kompletterar och adderar nya infallsvinklar. Vi är stolta över att skapa nya typer av tv-program som kan vidga bilden.

Men varför är då detta intressant? Borde vi inte också här skickat en av SVT:s journalister till dessa makthavare? Svaret är att dessa personer, liksom Reinfeldt själv, har bevakats i stor omfattning av SVT:s journalistkår och världens alla medier genom åren och kommer att bevakas även framgent där det är aktuellt. Det här programmet ger en möjlighet för vår publik att ta del av samtal om vår nutidshistoria med några av de personer som var med och formade den. När två tidigare politiska ledare träffas och för ett gemensamt samtal om livet och politiken blir perspektivet ett annat än under en vanlig intervju mellan en journalist och en makthavare. Detta är inte ett granskande eller undersökande program. Det uppdraget tar vi ansvar för i andra delar av vårt utbud. 

Vår utgångspunkt har naturligtvis varit att programserien inte strider mot principen om opartiskhet, vårt sändningstillstånd är grunden för vårt programutbud. Här finns en tydlig utgångspunkt för publiken, nämligen att det är Fredrik Reinfeldt, före detta partiledare och statsminister, som samtalar med andra före detta toppolitiker. Vi är medvetna om att intervjupersonerna är kontroversiella och mött stark kritik både internationellt och på hemmaplan. Likväl är de intressanta och har i sina tidigare roller haft avgörande inflytande över världspolitiken. 

Det är intressant när våra program väcker frågor redan innan de har sänts. Jag ser fram emot att höra publikens åsikter efter sändning. Vi ser detta som en del av vårt stora, mångsidiga utbud; att ge en allsidig belysning av vår nutidshistoria och stimulera till debatt, vilket också är viktiga delar av vårt uppdrag.