Hur blir vi bättre? Fika med SVT!

Just nu tar vi med kaffe och bullar och möter publiken direkt.

Vi bjuder in till mötena vecka 48 och 49 via trailers Länk till annan webbplats. i tv och i sociala medier och kommer under veckorna tre till åtta göra 100 besök i hela landet. 

Vi hoppas på en stor variation av miljöer och sammanhang: kanske hamnar vi på skolor, äldreboenden, bokcirklar, olika arbetsplatser, idrottsföreningar, tandläkaremottagningar, sjukhus?

Vi som kommer med kaffekorgarna jobbar på någon av våra 33 lokala redaktioner, på riksnyheterna i Stockholm, på minoritetsredaktionerna eller på Sporten. Utöver de möten vi bjuds in till kommer vi aktivt söka upp människor som idag inte har en relation till oss eller till vårt utbud. 

Drivande och ansvarig för #fikamedsvt är Christina Johannesson som också är ny projektledare för framtidens kompetenser på SVT. Hennes uppgift är att identifiera vilka nya krav som ställs på oss, och föreslå hur vi med utbildningar och projektinsatser ställer om, och förändrar oss – i takt med en värld som förändrar sig, ibland så oerhört fort. 

Syftet med mötena är inte att marknadsföra våra program. Det är att bättre lyssna på och förstå vår publik. På nyhetsredaktioner finns ofta starka normer kring vad som är en nyhet, och ofta litar vi på vår magkänsla. Det behöver förstås inte vara något dåligt. Den bygger både på många års erfarenhet och på professionalitet. Men både vår intuition och våra normer behöver ifrågasättas och granskas. Våra nätverk och perspektiv behöver breddas. En journalist i dag måste oundvikligen ständigt förändra sig och vara beredd att pröva inte bara den information som väller in utan också sitt eget att arbeta och berätta och analysera.  

Helt säkert måste vi bli bättre på att lyssna på er – på publikens behov. Vad är angeläget i människors vardag? Hur speglar vi er oro och era förhoppningar? Hur gör vi det begripligt? Och hur förhåller vi oss till att många - men absolut inte alla - uppdaterar sig flera gånger om dagen med sina smarta mobiltelefoner och med sina datorer? 

Om det och mycket annat vill vi prata om.

Diskussionerna kommer noga att analyseras och utvärderas. Resultatet blir en viktig del av vårt ständigt pågående förändringsarbete. 

Kom och fika med oss!

Anne Lagercrantz

Fotnot: Vi har fått in en stor mängd anmälningar till initiativet #fikamedsvt och är väldigt glada att så många vill bjuda in oss. Anmälningen är nu stängd. Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att komma till alla som anmält sig, men vi ska träffa så många vi bara hinner! Inom några veckor kommer vi att höra av oss till alla er som skickat in en anmälan.