Grattis svenska tryckfrihetsförordningen!

Håll käften – eller dö” hade premiär igår. Det är en dokumentär serie om rätten att få säga vad man tycker. Idag fyller tryckfrihetensförordningen 250 år och nya serien är ett sätt att uppmärksamma denna bemärkelsedag, skriver programbeställare Helena Olsson.

Lena Sundström. Foto: SVT

Yttrandefrihet är ett begrepp som dagligen nyttjas som slagträ i debatten. Till exempel när Bok- och biblioteksmässan vankelmodigt hanterade Nya Tiders medverkan i höstas, när författaren Gellert Tamas evenemang på Akademibokhandeln häromdagen ställdes in med hänvisning till säkerhet eller mer generellt - när en debattör möter hot eller hat från meningsmotståndare.

Yttrandefrihet är en hörnsten i en demokrati, en rättighet som i vårt land skyddas genom FN:s konventioner, Europakonventionen för mänskliga rättigheter och svensk grundlag. Yttrandefriheten handlar i strikt mening om rätten att få yttra sina åsikter utan censur eller bestraffning, i Sverige är det endast riksdagen som kan inskränka den på grunder som i sin tur är reglerade i grundlagen – vi kan t ex inte bedriva hets mot folkgrupp eller ägna oss åt förtal. När yttrandefrihetsargumentet används i de inte sällan infekterade debatterna som förts i Sverige görs alltså en annan tolkning.  

Igår var det premiär för ”Håll käften – eller dö” Länk till annan webbplats.. Det är en dokumentär serie i tre delar om rätten att få säga vad man tycker – och konsekvenserna av detta. Författaren och journalisten Lena Sundström reser över världen och träffar å ena sidan människor som i avsaknad av yttrandefrihet riskerar sina liv för sanningen eller sina värderingar, å andra sidan människor som i skydd av en närmast oinskränkt yttrandefrihet tillåts sprida hatpropaganda om enskilda grupper.

Jag är glad att SVT i den här serien lyfter den viktiga frågan om yttrandefrihet till dess egentliga innebörd. Oavsett om man gör en snäv eller vid definition av begreppet så har frågan i världen idag brinnande, närmast akut, aktualitet.

Idag fyller den första svenska tryckfrihetsförordningen Länk till annan webbplats. 250 år – den var år 1766 den första lagen i världen som gjorde friheten att uttala sig i tal och skrift till en skyddad rättighet. Tack vare den kan information spridas fritt och åsikter brytas mot varandra. Såväl medborgare som massmedier kan kritiskt granska och uttrycka sin mening om hur den offentliga makten utövas. Med ”Håll käften – eller dö” uppmärksammar SVT denna bemärkelsedag.

Helena Olsson

  • PUBLICERAD 2 Dec 2016 - 15.17