Visselblåsare ska hyllas, inte fördömas

Hanna Stjärne: Den granskande journalistiken kan inte tas för given i dagens Europa.

I november 2014 avslöjades en stor ekonomisk skandal inom EU-samarbetet. Med hjälp av läckor från PriceWaterhouseCoopers kunde ett nätverk av journalister avslöja omfattande skatteflykt med  bas i bland annat Luxemburg. SVT och Sveriges Radio var två av de medieföretag som deltog i granskningen och som bland annat kunde visa på omfattande inblandning av svenska företag.

Idag, april 2016, står både två källor till granskningen och en av journalisterna, Edouard Perrin, bakom avslöjandet inför rätta i Luxemburg. Deras brott är i grunden att ha avslöjat uppläggen för allmänheten. 

Att i ett europeiskt land åtala en journalist för något som vi alla inser är en självklar rapportering i det allmännas intresse borde vara otänkbart. Samma gäller de två visselblåsare som parallellt står åtalade.

Det processen visar är att vi inte kan ta mediernas granskande uppdrag för givet i Europa. Vi kan vara stolta över den svenska pressfrihetstraditionen, men Europa behöver åtminstone en miniminivå av skydd för journalistik i alla länder, liksom långtgående skydd för de källor som gör den granskande journalistiken möjlig. 

Avslöjandena har redan lett till att skattereglerna såväl internationellt som i många länder ses över. Det visar värdet av de åtalades insats.Visselblåsare ska hyllas och inte fördömas.

SVT:s avslöjanden och bevakning om ämnet finns samlat här Länk till annan webbplats..

  • PUBLICERAD 26 Apr 2016 - 11.22
  • Hanna Stjärne, vd