Krav på saklighet och opartiskhet är en styrka

Albert Svanberg, chef för SVT Programetik, ger en kommentar kring Timbros rapport "Sakligheten i SVT och SR - en granskning av Granskningsnämnden".

I mitt jobb finns inget viktigare än saklighet och opartiskhet.  Jag har precis avslutat ett två dagars programetiskt seminarium med drygt 30 medarbetare och chefer från alla delar av SVT och jag känner mig upprymd. Två dagar fyllda av diskussioner och engagemang kring SVT:s programetiska kompass. Två dagar om vårt utbud i alla genrer. Två dagar som ger mig ännu en bild av viljan och drivet bland SVT:s medarbetare att leva upp till kraven vår publik har rätt att ställa. Två dagar där saklighet och opartiskhet är centrala.

Samtidigt släpptes en rapport av Timbros Medieinstitut med rubriken ”Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden” Länk till annan webbplats., följt av en debatt där bl.a Granskningsnämndens (GRN) ordförande Henrik Jermsten deltog. Debatten handlade mycket om GRN:s uppdrag och arbete under rubriken ”Garanterar Granskningsnämnden sakligheten i SVT och SR?

Sammanfattningsvis uppfattade jag att Henrik Jermsten sa att det inte är nämndens jobb att garantera att SVT:s program är sakliga utan att pröva om enskilda program strider mot sändningstillståndets krav på saklighet. Hans uttalande präglade sedan debatten.

Låt mig slå fast en sak. Kraven på opartiskhet och saklighet för SVT är en grund och en styrka i vårt uppdrag. Hela idén med public service bygger på saklighet och opartiskhet – det är vårt uppdrag att garantera detta - och vi jobbar kontinuerligt med frågorna internt i företaget; seminarier, utbildningar, rådgivning och dagliga diskussioner.

Kravet på opartiskhet och saklighet är ingen begränsning utan en tillgång för SVT, en styrka. Det är bara public service-bolagen som har kravet på opartiskhet och det tillsammans med saklighet bygger förtroende och publikens förtroende är avgörande för SVT. Det jobbar vi med varje dag för att behålla och förstärka.

I sändningstillståndet för Sveriges Television står det att ”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv. SVT ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet. Ämnesval och framställning ska ta sikte på vad som är relevant och väsentligt.” (13§)

Vidare finns en, av Granskningsnämnden, formulerad praxis:

”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig kontroll före sändning och uppgifter senare visar sig vara felaktiga, så strider inte inslaget mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste dock alltid rättas när det är befogat.”

”Poängen är att saklighetskravet innebär inte 100 procent sanning./…/. Den frågeställning nämnden ställs inför är om ett visst program strider mot sändningsvillkoret.” sa Henrik Jermsten i debatten.

Janerik Larsson (SvD) Länk till annan webbplats. drar slutsatsen att: ”…olika chefer på SR och SVT som ständigt hänvisar till granskningsnämndens utslag som bevis på programinnehållet kvalité bör sluta upp med detta”.

Ett fel i en sändning leder alltså inte med automatik till en fällning. Det finns också program som friats men där vi i vår analys ändå ser saker vi borde gjort annorlunda och bättre.

Min åsikt är att vi självklart kan hänvisa till GRN i frågor där det handlar om just det, det vill säga hur ofta har vi fällts respektive friats när det gäller opartiskhet, saklighet och de andra reglerna vi har att följa. Det är ett mått på något även om det inte är ett mått på allt. När det gäller programmens kvalité finns andra mått – inte minst publikens förtroende för SVT och det är högt, senast visat i Medieakademins årliga förtroendebarometer Länk till annan webbplats.. Det förtroendet måste förtjänas varje dag. Gör vi fel försöker vi lära av det oavsett om det bröt mot reglerna i sändningstillståndet eller inte. De två dagarna programetiskt seminarium jag nyss kom ifrån är bara ett exempel på det arbetet.

Två dagar – två ledord. Sakligt och opartiskt.

  • PUBLICERAD 15 Apr 2016 - 16.14