Därför startar vi ett nytt utrikesprogram

Världen krymper. Detta är inget nytt. Men i takt med den ökande globaliseringen blir det än mer tydligt att den påverkar oss i stort som smått, skriver Helena Olsson om det nya utrikesprogrammet Friktion som startar idag.

Människor rör sig i allt högre grad över världen - i migrationsströmmar, som bärare av kapital eller som turister. Makt flyttar ut från nationella centra och gamla identiteter omprövas och blir till nya under inflytande av helt andra faktorer än demografi. Detta gör det än mer viktigt att förstå omvärlden. Den angår oss mer än någonsin och dramatiken stegrar sig.

På tisdag den 12 april startar vi ett nytt utrikesprogram i SVT2, en säsong i vår och en i höst. Med David Fjäll som programledare kommer vi varje vecka att genom reportage, studiosamtal och analyser fokusera på några av de utrikesfrågor som både engagerar och oroar. Programmet kommer inte bara att titta ut, utan också koppla samman världen med Sverige och de som bor här. En frågeställning per program står i centrum, och förhoppningsvis kommer vi att bidra med fördjupad förståelse för vad som händer omkring oss - och varför. 

Världen uppstår ständigt i vårt utbud. Utrikeshändelser bevakas hela tiden av vårt stora korrespondentnät i nyhets- och samhällsprogrammen, och samma dag som det nya programmet startar är det dessutom säsongspremiär för reportagemagasinet Korrespondenterna som också tar upp globala frågor genom människors berättelser.  Utrikesbevakning och kvalificerad journalistik om omvärlden är ett fundament i public service.

Och förresten. Det nya programmet heter Friktion. För med de rörelser och skeenden som för världen framåt, och ibland bakåt, uppstår helt klart just friktion.