Dold - undersökande journalistik för unga

Vi ska granska vardagsnära missförhållanden skriver programbeställare Helena Olsson om det nya granskande programmet Dold.

94 procent av svenska folket anser att journalistik är viktigt för samhället, detta enligt en färsk mätning från Novus. Dessvärre anser dock inte lika många att den bild media ger av samhället är rättvisande, vilket är allvarligt. Tv kommer betydligt bättre ut i det avseendet än andra medieslag, men likväl ser vi en förtroendekris som angår alla traditionella medier.

Ett sätt att bidra till en rättvisande och trovärdig bild av samhället är att satsa på den undersökande journalistiken, en genre där vår professionalitet prövas till det yttersta. Här ska vi i varje beståndsdel leverera på källkritik, saklighet, noggrannhet, mod och ifrågasättande. Uppdrag granskning levererar hög kvalitet i sina granskningar vecka efter vecka. Dokument Inifrån inledde året med att i sin uppmärksammade serie ”Experimentet” avslöja stjärnkirurgen Paolo Macchiarinis metoder på Karolinska – en av Sveriges viktigaste forskningsinstitutioner.

Idag har ytterligare ett undersökande samhällsprogram premiär – Dold. Här kommer mer vardagsnära missförhållanden granskas och vi vänder oss primärt till den yngre publiken. Vi kommer kunna följa reportrarnas arbete i sociala medier och ta del av granskningarna på nätet. Varje vecka publiceras ett kapitel på Youtube och i SVT Play och syftet med den strategin är att granskningarna ska växa fram i nära dialog med publiken och hämta hem berättelser som utvecklar journalistiken på väg mot de färdiga programmen som sänds i SVT2 senare i vår.

SVT tänker igenom publiceringar på Youtube noga. Vi har ett demokratiskt uppdrag och där är den undersökande journalistiken en hörnsten. Vår intention är också att nå alla, därför är det viktigt att ibland undersöka och utvärdera nya sätt att nå den unga publiken.

  • PUBLICERAD 8 Mar 2016 - 10.10